Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
ul. Żeromskiego 1
24-150 Nałęczów
Tel/fax 81 50-16-140
e-mail: [email protected]

Skontaktuj się z nami!

Wyślij link do trasy

Cmentarz wojenny „Balonna”

Opis

 

Skręcając w prawo przed mostem nad Wisłą znajdziemy się na niebieskim szlaku – lokalnej pętli Dęblina. Liczy ona 11,63 km długości. Niebieskim szlakiem dojedziemy do Fortu II Mierzwiączka (przy ul. Lipowej) i do Cmentarza wojennego „Balonna” (dojazd od ul. Balonna).

 

Fort II Mierzwiączka. Oddalony jest ok. 3 km od cytadeli. Znajduje się na podmokłym terenie między terenem kolejowym i rzeczką Mierzwiączką. Zbudowany został z cegły i jest bardzo dobrze zachowany. Pod koniec lat 70-tych XIX wieku, na wniosek generała Totlebena, postanowiono zmodernizować twierdzę na obóz warowny poprzez wzmocnienie jej wysuniętymi do przodu siedmioma fortami, z czego cztery zlokalizowano na prawym brzegu Wisły, zaś pozostałe trzy na brzegu lewym. Roboty rozpoczęto w 1878. Wszystkie forty zbudowano na planie pięcioboku, wszystkie też miały zbliżoną do siebie wielkość i warunki artyleryjskie. Zasadnicze parametry fortów oparte zostały o doświadczenia wojny rosyjsko - tureckiej 1877-78. Każdy obiekt posiadał dwa wały: niski dla piechoty i za nim wysoki dla artylerii. Murowane oskarpowanie ukryte było w fosie bronionej kaponierami skarpowym; w każdym forcie znajdowały się też koszary szyjowe dla załogi oraz magazyny.

 

Cmentarz wojenny „Balonna” o powierzchni 0,5 ha jest zlokalizowany na stoku reduty gen. Zajączka. Założony przez armię austro - węgierską w 1915 r., pełnił swą funkcję do roku 1918.
W okresie międzywojennym ( 1918-1939) był cmentarzem garnizonu Dęblin, w których stacjonowały Centrum Wyszkolenia Lotnictwa, 15 Pułk Piechoty „Wilków” i 28 Pułk Artylerii Lekkiej w Zajezierzu. W pobliskich Stawach, znajdowała się Główna Składnica Uzbrojenia Nr 2. Na cmentarzu znajduje się obelisk upamiętniający żołnierzy 15 Pułku Piechoty „Wilków”.

 

Panoramy

Galeria

Lokalizacja