Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
ul. Żeromskiego 1
24-150 Nałęczów
Tel/fax 81 50-16-140
e-mail: [email protected]

Skontaktuj się z nami!

Wyślij link do trasy

Stary cmentarz

Opis

 

"Stary cmentarz" założony został w II połowie XIX wieku. Znajduje się on w płd. - zach. części Garbowa. Droga, prowadząca do niego jest kręta, biegnie przez wąwóz, pod stromą górę. Cmentarz ten usytuowany jest na wzniesieniu, otoczonym z trzech stron doliną. Obiekt podzielony jest na dwie części aleją, przy której znajdują się rodzinne groby dawnych wybitnych parafian, zasłużonych dla regionu. W okazałej kaplicy pochowana jest rodzina Moskalewskich - właścicieli majątków ziemskich, tuż obok znajduje się grób Józefa Nakoniecznego - działacza społecznego i posła Ziemi Lubelskiej do Dumy, Anny Dłuskiej - dziedziczki Tomaszowic, Witolda Trzcińskiego - właściciela majątku Leśce, Jadwigi z hrabiów Grabowskich Odrowąż Pieniążek, Laury Trzcińskiej - córki generała Henryka Kamińskiego, Tadeusza Trzcińskiego - doktora filozofii, Antoniny Zagórskiej z Urbańskich urodzonej we Lwowie, a zmarłej w Gutanowie, Anieli Potockiej.Badania archeologiczne prowadzone w sąsiedztwie cmentarza (w latach 80. I 90. XX w.) pozwoliły na odkrycie śladów osadnictwa z VIII-IX wieku. Odnaleziono liczne fragmenty ceramiki, pozostałości półziemiankowej budowli z kamiennym piecem z zachowanym w palenisku materiałem ceramicznym (kompletne naczynie o profilu esowatym wypełnione węglem drzewnym i piaskiem z domieszką popiołu, gliniany przęślik tkacki). Pozostałe fragmenty ceramiczne pochodzą z X-XI w..

 

Panoramy

Galeria

Lokalizacja