Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
ul. Żeromskiego 1
24-150 Nałęczów
Tel/fax 81 50-16-140
e-mail: [email protected]

Skontaktuj się z nami!

Wyślij link do trasy

Dwór w Kośminie

Opis

 

Dwór wzniesiono na początku XX wieku (w latach 1907-1911) w miejscu wcześniejszych zabudowań z 1 poł. XIX wieku. Budynek położony jest w pięknej okolicy nad rzeką Wieprz. Dwór z otoczeniem zachował swoje pierwotne położenie w dolinie wijącej się malowniczo rzeki Wieprz.

Dwór, gospodarskie obejście i śliwnik leżały w pętli utworzonej przez rzekę Wieprz, grymaśnie i kręto płynącą skroś równiny." - tak Zofia Kossak zaczęła opis dworu w Kośminie w swojej powieści „Trembowla". Obok dworu z dawnego parku zachował się starodrzew, m.in.: wiązy szypułkowe, lipy drobnolistne, klony pospolite, jesiony wyniosłe oraz sosny wejmutki. Aleja z topoli kanadyjskiej wzdłuż drogi dojazdowej do dworu, zakończona przy dworze gęstą aleją świerkową - są nasadzeniami współczesnymi. Park zachował też związki przestrzenne z malowniczym krajobrazem nadrzecznym i wsią. W pałacu byłych właścicieli majątku Kośmin od roku 1945 mieściła się Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak.

Od lipca 2014 r. w dworku mieścić się będzie siedziba Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień", punkt informacji turystycznej, izba produktów lokalnych, centrum edukacyjne oraz lokalna świetlica. Na posesji między dworkiem a rzeką zlokalizowane będzie miejsce wypoczynkowe dla turystów.

 

 

Panoramy

Galeria

Lokalizacja